SẢN PHẨM FRP

NHỰA COMPOSITE

1 trong 2 nguyên liệu chính được sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm FRP, đóng vai trò liên kết.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Ngoại quan :Dạng lỏng trong
Hàm lượng axit
: 18.0-26.0 mgKOH/g
Hàm lượng rắn
: 68.0-74.0 %
Độ nhớt 25°C
: 0.2-0.45 pa.s
Thời gian hóa rắn
: 6.0-12.0 phút
Thời gian giao hàng
: 15 ngày
Công nghệ sử dụng
: Pultrusion, đúc khuôn, công nghệ quấn
Vui lòng liên hệ khi có nhu cầu
: Mr.ĐứcAnh - 096.1160.818