BÀN GHẾ DÃ NGOẠI

1 trong 2 nguyên liệu chính được sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm FRP, đóng vai trò liên kết

Thông tin bổ sung
- Mở

: 39″ x 31.5″ x 33″

- Đóng

: 9" x 9" x 40"

- Thùng carton

: 200x200x970mm;