CÁC LOẠI XE

Giống như 1 bộ xương trên cơ thể. 1 bộ khung lều tốt cần có độ bền cao, độ linh hoạt cao và thiết kế tốt

Thông tin bổ sung
Kích thước mở

: 50 x 112 x 48 cm;

Dung tích chứa

: 44 x 83 x 27 cm;

Kích thước gấp

: 50 x 27 x 77 cm;

Bánh xe

: 4×7 inch;

Trọng lượng

: 9.5;

Tải trọng tối đa

: 80 kg.