THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

1 trong 2 nguyên liệu chính được sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm FRP, đóng vai trò gia cố